Sokszínű felelősségvállalás 

Az átláthatóság fontos, ezért az OTP Bank 11 éve publikálja Fenntarthatósági jelentését.
A dokumentum átfogóan vizsgálja a bankcsoport felelős - fenntartható működés érdekében végzett - előző évi tevékenységét és eredményeit.

Mivel az OTP nem csupán Magyarország, hanem Közép-Kelet-Európa meghatározó pénzügyi szolgáltató csoportja, így ezek az erőfeszítései régiós szinten is egyre jobban érzékelhetőek. 

Bankunk elismeri az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható fejlődési programjának alapjául szolgáló 17 fenntartható fejlődési célt, feladatának és tekinti azok megvalósítását elsősorban a főtevékenységén keresztül, és teljesítéséhez évről-évre hozzájárul. A bankcsoport fenntarthatósági céljainak eléréséhez újabb és újabb feladatokat rendel,
melyek teljesülése nyomon követhető a jelentésben.  Míg intézkedéseinek eredményei, a szolgáltatásai fejlesztése az érintettek számára válik érzékelhetővé.
Mivel az OTP Csoport nem csupán Magyarország, hanem Közép-Kelet-Európa meghatározó pénzügyi szolgáltató csoportja, a fenntarthatóság jegyében megtett lépések nem csak határon belül, hanem a régió szintjén is egyre erősebben érzékelhetők és nélkülözhetetlenek a jövő szempontjából.

Szinkronban a személyes és digitális kiszolgálás 

Az elmúlt években a digitális fejlődésnek köszönhetően egyre inkább előtérbe kerültek a jövő bankfiókjaival kapcsolatos kérdések. A Bank számára kiemelkedően fontos, hogy időben és megfelelő szakmai megoldásokkal reagáljon a jövő változásaira. Ennek egyik lépéseként létrehoztuk az OTP LABÚj lapon nyíló tartalom. innovációs központot, melynek célja vállalkozók bevonzása, akik ötleteikkel új üzleti lehetőségeket tárnak fel, újító szellemükkel pedig tovább formálják a banki működést és gondolkodást is. Továbbra is sikeresen működik a nemzetközi akcelerátor program, és a munkatársak számára hirdetetett ötletpályázatban is rengeteg újítás és inspiráló ötlet érkezett.

Mindezek mellett az ügyfelekkel történő személyes kapcsolattartás továbbra is meghatározó fontosságú bankunk életében. A személyes és digitális kiszolgálás párhuzamossága jegyében végzett munka továbbra is elsődleges cél, a tavalyi évben így számos fejlesztés alapvető motivációja az ügyfélközpontúság szellemében zajlott.
Megvalósult többek között a Digitális Transzformációs Program, az online ügyfélszolgálat egységesítése és a távoli szakértői rendszer kiépítése az ingatlanhitelezés kapcsán.
30 fiókban kerültek kiépítésre OTP Edukációs pontok, bővült a befizetős ATM-ek száma, így 200 ilyen ATM vált elérhetővé az országban. Szlovákiában is új hitelezési gyakorlat került bevezetésre az online eléréssel, Horvátországban pedig innovatív hűségprogram indult. Az elmúlt évben az ügyfelek 40%-a használta aktívan a SmartBankot és a netbankot és 470 ezer felhasználó használta a Simple applikációt.

Az ügyfelek kiemelkedő szintű kiszolgálása érdekében a magyarországi bankfiókok 99%-a akadálymentes, 41%-ukban vakvezető sáv is található.
Az akadálymentes kiszolgálással speciális igényű ügyfelek számára kíván bankunk egyenlő esélyt és hozzáférést biztosítani a szolgáltatásokhoz.

800 millió forint pénzügyi edukációra 

Az évente elkészített OTP Öngondoskodási index rámutatott, hogy a magyar lakosság pénzügyi ismeretei romlottak, így továbbra is kiemelten fontos a pénzügyi kultúra fejlesztése. 2017-ben 17 ezer diák oktatása zajlott díjmentesen az OTP Fáy András Alapítvány által működtetett OK Oktatási Központokban. Bukarestben új központ nyílt, melynek köszönhetően már Romániában is 1600 diák ismerhette meg a pénzügy és az öngondoskodás alapjait. A jelentés külön fejezetben részletezi a Bank pénzügyi kultúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeit. Az oktatóközpontok munkája mellett a bankfiókókban és a bank különböző felületein is folyamatos az ügyfelek edukációja,
a pénzügyi ismereteik elmélyítése. 2017-ben 79 ezer megtakarítási tanácsadást végeztek a bank munkatársai, Tudásbank videóinkat pedig több mint 185 ezerszer tekintették meg az érdeklődők.

Az OTP Csoport minden szereplője számára továbbra is kiemelten fontos a közösségi szerepvállalás. 2017-ben az OTP Helyi Érték vállalati önkéntes programban
több mint 500-an segítettek az arra rászorulókon és okoztak örömet jelenlétükkel. Tevékenységüket a bankcsoport több mint 2,3 milliárd forintnyi adománnyal egészített ki.

Ide kattintva részletesen is megismerhető az OTP Csoport 2017-es Fenntarthatósági jelentése.
A jelentéssel kapcsolatban örömmel vesszük javaslatait, ötleteit.