Felelős munkáltató 

A régió meghatározó foglalkoztatójaként felelősséggel tartozunk munkatársainkért. Munkatársaink szerepe kulcsfontosságú az OTP Csoport eredményességében, ezért elsődleges célunk a tehetséges és elkötelezett munkavállalói kör kialakítása, illetve megtartása. 

Az OTP Csoport a régió több országában is jelentős munkáltató, közel 39 ezer főt foglalkoztat közvetlenül. Humánerőforrás menedzsmentünk alapelve az etikus és jogkövető magatartás. A felkészült és elégedett munkatársak érdekében az alábbi területekre koncentrálunk. 

 

Szakértelem és képzés 

Legfontosabb értékünk munkatársaink szakértelme. A magas színvonalú, ügyfélközpontú kiszolgálás és a hatékony szervezeti működés érdekében kiemelten kezeljük munkatársaink képzését. Folyamatos képzésekkel garantáljuk, hogy munkatársaink felkészültsége naprakész legyen. Az anyabank képzéskínálatában mintegy 350 tantermi és 500 e-learning tananyag szerepel. 

A szakmai felkészültség mellett az emberi kompetenciák fejlesztése, az inspiráló vezetői képességek támogatása is célunk.
Az OTP Bankban több éve sikeresen működtetjük és folyamatosan bővítjük a mentori rendszert, amely hatékonyan segíti kollégáink beilleszkedését és felkészítését.

Méltányos juttatás és karrierlehetőség 

Működésünkben kulcsszerepet szánunk a tehetséges és elkötelezett munkatársainknak munkájukat egyéni karrier célok kitűzésével ösztönözzük és teljesítményükön alapuló versenyképes javadalmazással ismerjük el.
Bankcsoportunk elkötelezett az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elv következetes megvalósítása mellett, így munkatársaink jövedelmének egy része a mérhető teljesítménytől függ. Az OTP Csoport vállalatai az adott országban betöltött pénzpiaci súlyuknak megfelelő juttatást biztosítanak munkatársaiknak. Az OTP Bank béren kívüli juttatási rendszere több elemből épül fel, melyet a kollégák saját igényeik szerint állíthatnak össze (SZÉP Kártya, Cafeteria kártya, étkezési hozzájárulás stb.).

Bankunkban az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt helyeztünk a karrierlehetőségek tudatos biztosítására a mentori programok, célzott kompetenciafejlesztés, átláthatóbb előremeneteli lehetőségek kialakítása révén. A karrierpályák rendszerének kidolgozásával a vezetői és szakértői előrelépés feltételei, lehetőségei is könnyen áttekinthetővé, transzparensen követhetővé váltak. Tehetségprogramot indítottunk kollégáink szakmai fejlődését és szemléletformálását is támogatva. 

A teljesítmény mellett elismerjük és díjazzuk munkatársaink erőfeszítéseit az ügyfélközpontúság, innovativitás és együttműködés terén. 

Munkatársak bevonása 

Az összetartó közösség kialakítása érdekében hangsúlyt helyezünk munkatársaink bevonására, véleményükre és visszajelzéseikre, a belső kommunikációra. Munkatársainknak meghatározó szerepe van a helyi közösségek és kezdeményezések támogatásában Az OTP Önkéntes Programjának, az OTP HELYI ÉRTÉKÚj lapon nyíló tartalom.-nek az ereje a közösségért felelősséget vállaló, kezdeményező kollégákban rejlik.

Esélyegyenlőség 

A diszkriminációmentességet alapkövetelménynek tekintjük, de folyamatos fejlődésre törekszünk. 

  • Az esélyegyenlőség érvényre juttatásának támogatását (pl. megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, atipikus foglalkoztatás) több megkezdett programunkkal kívánjuk elérni. 
  • Telefonos tevékenységünk egy részét kiszerveztük, és azt vakok és gyengénlátók végzik Debrecenben. 

Munkatársak érdekképviselete, munkatársak és vezető kapcsolata 

Az OTP Csoport maximálisan megfelel a jogszabályi elvárásoknak. A munkavállalók érdekképviseletét a Bankcsoport több társasága esetében is szakszervezet látja el. A kollektív szerződések a humánerőforrás menedzsment alapelveinek és elvárásainak fontos szabályozó dokumentumai. Az OTP Csoport munkavállalók 46%-a kollektív szerződés hatálya alá tartozik. 

A szervezeti működésben bekövetkező, a munkavállalókat is nagymértékben érintő változásokra vonatkozó minimális bejelentési idő vonatkozásában az OTP Csoport bankjai eltérő gyakorlatot folytatnak, megfelelve a helyi előírásoknak.  

Sportolási lehetőségek és rekreáció 

Az OTP Banknál több sportszakosztály működik, ösztönözve és keretet teremtve a munkatársak sportolásának (hobbiszinten és versenyszerűen egyaránt), egészségmegőrzésének. 

Az egyéni és csoportos sportolási lehetőséget több kedvezménnyel és támogatással ösztönözzük. A csoportos sportolási és rekreációs tevékenységek finanszírozására a bank pályázati rendszert alakított ki, amit szervezeti egységek munkavállalói együttesen vehetnek igénybe. 

A bankcsoport tagjai több hotellel rendelkeznek az ország határain belül és kívül egyaránt, ahol a legkiválóbb munkatársak ingyenes üdülésen vehetnek részt.
Az OTP Bank dolgozóinak gyerekei számára táborozási lehetőséget biztosítunk magyarországi üdülőinkben.

Egészség, munkakörnyezet 

Célunk a munkahelyi feltételek javítása, munkatársaink leterheltségének csökkentése. A munkatársak számára – a munkakörök objektív korlátai mellett – jellemzően rugalmas munkaidő és a részmunkaidős munkavégzés ad lehetőséget a munka és magánélet jobb összehangolására. Az OTP Bankban kísérleti jelleggel vezettük be az otthoni munkavégzés lehetőségét. A stresszkezelés kapcsán elsősorban a vezetők számára biztosítunk képzéseket.
Bankcsoportunk folyamatosan megfelel a helyi és nemzetközi jogszabályi előírásoknak az egészségügyi ellátás és munkavédelem terén. A balesetek száma és súlyossága több évre visszamenően is alacsony csoportszinten és az OTP Bankban egyaránt.
Ösztönözzük az egészséges életmódot munkatársaink körében. A bankcsoport tagjai lehetőséget nyújtanak az egészség megőrzését segítő rendszeres szűrések, rekreációs lehetőségek igénybevételére is. A bank komplex egészségbiztosítási csomagot nyújt a munkatársak számára és nagy hangsúlyt helyez a megelőzésre.

Megosztás

Az OTP Csoport számokban 

36 000 munkavállaló 

762 000 képzési óra 

1,3 ezrelék munkabaleseti ráta