Felelős munkáltató 

A régió meghatározó foglalkoztatójaként felelősséggel tartozunk munkatársainkért. Elkötelezettek vagyunk a tisztességes, méltányos megélhetést biztosító, az egyén jóllétét és fejlődését ösztönző foglalkoztatás iránt. Munkatársaink szerepe kulcsfontosságú az OTP Csoport eredményességében, ezért elsődleges célunk a tehetséges és elkötelezett munkavállalói kör kialakítása, illetve megtartása. A vonzó munkahely jellemzői gyökeres változáson mentek, mennek keresztül néhány év alatt, ezért munkatársaink megtartása érdekében fejlesztjükgyakorlatainkat. 

Az OTP Csoport a régió több országában is jelentős munkáltató, 40 ezer főt foglalkoztat. Humánerőforrás menedzsmentünk alapelve az etikus és jogkövető magatartás. A felkészült és elégedett munkatársak érdekében az alábbi területekre koncentrálunk. 

Meglévő munkatársaink elkötelezettségének növelése és a tehetséges új munkatársak vonzása érdekében meghatároztuk az OTP Bank, mint munkáltató értékeit és több csatornán tudatosítottuk azokat. Értékeink: 

  • stabilitás, 
  • fejlődési és fejlesztési lehetőség, 
  • közösség, 
  • hatásgyakorlás (az a pozitív hatás, amit munkánkkal el tudunk érni). 

Szakértelem és képzés 

Legfontosabb értékünk munkatársaink szakértelme. A magas színvonalú, ügyfélközpontú kiszolgálás és a hatékony szervezeti működés érdekében kiemelten kezeljük munkatársaink képzését. Folyamatos képzésekkel garantáljuk, hogy munkatársaink felkészültsége naprakész legyen. Az anyabank képzéskínálatában mintegy 350 tantermi és 500 e-learning tananyag szerepel. 

A szakmai felkészültség mellett az emberi kompetenciák fejlesztése, az inspiráló vezetői képességek támogatása is célunk.
Az OTP Bankban több éve sikeresen működtetjük és folyamatosan bővítjük a mentori rendszert, amely hatékonyan segíti kollégáink beilleszkedését és felkészítését.

Méltányos juttatás és karrierlehetőség 

Működésünkben kulcsszerepet szánunk a tehetséges és elkötelezett munkatársainknak munkájukat egyéni karrier célok kitűzésével ösztönözzük és teljesítményükön alapuló versenyképes javadalmazással ismerjük el.
Bankcsoportunk elkötelezett az „egyenlő munkáért egyenlő bér” elv következetes megvalósítása mellett, így munkatársaink jövedelmének egy része a mérhető teljesítménytől függ. Az OTP Csoport vállalatai az adott országban betöltött pénzpiaci súlyuknak megfelelő juttatást biztosítanak munkatársaiknak. Az OTP Bank béren kívüli juttatási rendszerének része a komplex egészségbiztosítás, a nyugdíj- és egészségpénztári támogatás, valamint a magas összegű, saját igények szerint összeállítható cafeteria keret (pl. SZÉP Kártya, Cafeteria kártya, sporteseményre szóló belépőjegy/bérlet, bölcsődei/óvodai költségek térítése). Munkavállalói résztulajdonosi programunkban 600 fő vehet részt.

Bankunkban az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt helyeztünk a karrierlehetőségek tudatos biztosítására a mentori programok, célzott kompetenciafejlesztés, átláthatóbb előremeneteli lehetőségek kialakítása révén. A karrierpályák rendszerének kidolgozásával a vezetői és szakértői előrelépés feltételei, lehetőségei is könnyen áttekinthetővé, transzparensen követhetővé váltak. Tehetségprogramot indítottunk kollégáink szakmai fejlődését és szemléletformálását is támogatva. 

A teljesítmény mellett elismerjük és díjazzuk munkatársaink erőfeszítéseit az ügyfélközpontúság, innovativitás és együttműködés terén. 

Munkatársak bevonása 

Az összetartó közösség kialakítása érdekében hangsúlyt helyezünk munkatársaink bevonására, véleményükre és visszajelzéseikre, a belső kommunikációra. Munkatársainknak meghatározó szerepe van a helyi közösségek és kezdeményezések támogatásában. Az OTP Önkéntes Programjának, az OTP HELYI ÉRTÉKÚj lapon nyíló tartalom.-nek az ereje a közösségért felelősséget és részt vállaló, kezdeményező kollégákban rejlik.

Esélyegyenlőség 

A diszkriminációmentességet alapkövetelménynek tekintjük, de folyamatos fejlődésre törekszünk. 

  • Az esélyegyenlőség érvényre juttatásának támogatását (pl. megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, atipikus foglalkoztatás) több megkezdett programunkkal kívánjuk elérni. 

Munkatársak érdekképviselete, munkatársak és vezető kapcsolata 

A Compliance politikánkban deklarált elkötelezettségünk a törvényes működés iránt magában foglalja az egyesülési szabadság tiszteletben tartását és a kollektív tárgyalás jogát. Az érdekképviseleti lehetőségeket a hozott helyi jogszabályoknak megfelelően biztosítjuk. A munkavállalók érdekképviseletét a Bankcsoport több társasága esetében is szakszervezet látja el. A kollektív szerződések a humánerőforrás menedzsment alapelveinek és elvárásainak fontos szabályozó dokumentumai. Az OTP Csoport munkavállalóinak 60%-a kollektív szerződés hatálya alá tartozik. Azoknál a tagvállalatoknál, ahol kollektív szerződés van érvényben, ott a szerződés az adott vállalat valamennyi munkavállalójára vonatkozik. Kollektív szerződés van érvényben az OTP Banknál, a CKB-nál, a DSK Banknál, az OTP Bank Romania-nál, az OTP banka Hrvatská-nál, a OTP Banka Slovensko-nál és az OTP Bank Ukraine-nál. 

A szervezeti működésben bekövetkező, a munkavállalókat is nagymértékben érintő változásokra vonatkozó minimális bejelentési idő vonatkozásában az OTP Csoport bankjai eltérő gyakorlatot folytatnak, megfelelve a helyi előírásoknak.  

Egészség, munkakörnyezet 

Célunk a munkahelyi feltételek javítása, munkatársaink leterheltségének csökkentése. A munkatársak számára –  a munkakörök objektív korlátai mellett – jellemzően rugalmas munkaidő és a részmunkaidős munkavégzés ad lehetőséget a munka és magánélet jobb összehangolására. Az OTP Bank központi munkatársai számára az időszakos otthoni munkavégzés lehetősége is adott, és több leánybankunk is megkezdte ennek bevezetését. A stresszkezelés kapcsán elsősorban a vezetők számára biztosítunk képzéseket.
Bankcsoportunk folyamatosan megfelel a helyi és nemzetközi jogszabályi előírásoknak az egészségügyi ellátás és munkavédelem terén. A balesetek száma és súlyossága több évre visszamenően is alacsony csoportszinten és az OTP Bankban egyaránt.
Ösztönözzük az egészséges életmódot munkatársaink körében. A bankcsoport tagjai lehetőséget nyújtanak az egészség megőrzését segítő rendszeres szűrések, rekreációs lehetőségek igénybevételére is. Az OTP Bank komplex egészségbiztosítási csomagot nyújt a munkatársak számára és nagy hangsúlyt helyez a megelőzésre.

Sportolási lehetőségek és rekreáció 

Az OTP Banknál több sportszakosztály működik, ösztönözve és keretet teremtve a munkatársak sportolásának (hobbiszinten és versenyszerűen egyaránt), egészségmegőrzésének. 

Az egyéni és csoportos sportolási lehetőséget több kedvezménnyel és támogatással ösztönözzük. A csoportos sportolási és rekreációs tevékenységek finanszírozására a bank pályázati rendszert alakított ki, amit szervezeti egységek munkavállalói együttesen vehetnek igénybe. 

A bankcsoport tagjai több hotellel rendelkeznek, ahol a legkiválóbb munkatársak ingyenes üdülésen vehetnek részt, illetve több leánybankunk biztosít hozzájárulást a rekreációhoz. Az OTP Bank dolgozóinak gyerekei számára táborozási lehetőséget biztosítunk magyarországi üdülőinkben. 

Megosztás

Az OTP Csoport számokban (2021) 

40 320 munkavállaló 

1,9 millió képzési óra 

1,9  munkabaleseti ráta