Biztonság 

A bank vezetése elkötelezett az OTP Csoport biztonságának folyamatos fenntartásában. Komoly kihívás, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a biztonságos és a felhasználóbarát működés között, úgy a banki belső működésünk, mint az ügyfelek kapcsán. Úgy kell garantálni a biztonságot, hogy közben ügyfelünk bárhol, bármikor könnyen elérhesse a szolgáltatásainkat. 

A biztonsági kérdéseket komplexen kezeljük, ami a hagyományos személy- és tulajdonvédelmen, illetve az informatikai védelmen túl magába foglalja a széles értelemben vett biztonság egyéb területeit is. Ezek közé tartozik az üzleti tevékenységgel közvetlenül összefüggő biztonsági kockázatok kezelése, a humán kockázat kezelése, az adat- és titokvédelem, az üzleti érdekek védelme, a jogsértő magatartások, bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, felderítésükben való közreműködése, az alkalmazottak biztonsági oktatása és a biztonsági ellenőrzések. 

A biztonságot a tevékenységhez, a veszélyforrásokhoz, valamint a biztonsági kockázatokhoz igazodó és kockázatarányos ellenintézkedések alkalmazásával kívánjuk elérni.

A biztonság és az adatvédelem teljesüléséért a Bankcsoport legfelsőbb szintű vezetői felelősek.

A hatékony bankbiztonsági intézkedések hatására napjainkban az erőszakos jellegű bűncselekmények (pl. a bankrablások, ATM kifosztások, betörések) erősen visszaszorulóban vannak, Magyarországon gyakorlatilag megszűntek.

A biztonság megteremtésekor is mindenkor a vonatkozó állami szabályozásoknak, felügyeleti elvárásoknak megfelelően járunk el, továbbá figyelembe vesszük azokat az ajánlásokat, legjobb gyakorlatokat (ISO 27001, BS 7799, COBIT), amelyek hozzájárulhatnak a biztonság megőrzéséhez, javításához.

Informatikai rendszereink a legmagasabb szintű, állandóan bővülő biztonsági elvárásoknak folyamatosan megfelelnek, amelyet a visszaélésekkel kapcsolatos statisztikai adatok is alátámasztanak.

Az OTP Csoport bankjaiban kijelölt adatvédelmi tisztviselő és adatgazdák vannak. Az adatvagyon védelme, az adatvesztés megelőzése kiemelt cél, amelynek teljesülését folyamataink, rendszereink és fejlesztésük szolgálják. Az adatkezelés, az adatok biztonsága és az adatszivárgás megakadályozása érdekében a bank a legkorszerűbb információ-technológiai és biztonsági megoldásokat alkalmazza és fejleszti.

Az OTP Csoport az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A biztonsági őrzést a Bank és a csoporttagok külső biztonsági szolgáltatók igénybevételével oldják meg. A biztonsági őrök a bankcsoport biztonságpolitikája szerint intézkednek, és alkalmazzák gyakorlataikat.

A biztonsági szolgáltatóknak és őröknek a tevékenység végzésére szóló engedéllyel, az őrök esetében az előírt szakmai képesítéssel kell rendelkezniük, továbbá rendszeres képzésben kell részesülniük. A bank folyamatosan kontrollálja, és havonta értékeli a biztonsági őrök feladatellátásának szabályszerűségét.

Bankbiztonság

A biztonságot a tevékenységhez, a veszélyforrásokhoz, valamint a biztonsági kockázatokhoz igazodó és kockázatarányos ellenintézkedések alkalmazásával kívánjuk elérni.

A biztonság és az adatvédelem teljesüléséért a Bankcsoport legfelsőbb szintű vezetői felelősek.

A hatékony bankbiztonsági intézkedések hatására napjainkban az erőszakos jellegű bűncselekmények (pl. a bankrablások, ATM kifosztások, betörések) erősen visszaszorulóban vannak, Magyarországon gyakorlatilag megszűntek.

A biztonság megteremtésekor is mindenkor a vonatkozó állami szabályozásoknak, felügyeleti elvárásoknak megfelelően járunk el, továbbá figyelembe vesszük azokat az ajánlásokat, legjobb gyakorlatokat (ISO 27001, BS 7799, COBIT), amelyek hozzájárulhatnak a biztonság megőrzéséhez, javításához.

Informatikai rendszereink a legmagasabb szintű, állandóan bővülő biztonsági elvárásoknak folyamatosan megfelelnek, amelyet a visszaélésekkel kapcsolatos statisztikai adatok is alátámasztanak.

Adatvédelem

Az OTP Csoport bankjaiban kijelölt adatvédelmi tisztviselő és adatgazdák vannak. Az adatvagyon védelme, az adatvesztés megelőzése kiemelt cél, amelynek teljesülését folyamataink, rendszereink és fejlesztésük szolgálják. Az adatkezelés, az adatok biztonsága és az adatszivárgás megakadályozása érdekében a bank a legkorszerűbb információ-technológiai és biztonsági megoldásokat alkalmazza és fejleszti.

Az OTP Csoport az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

Biztonsági őrzés

A biztonsági őrzést a Bank és a csoporttagok külső biztonsági szolgáltatók igénybevételével oldják meg. A biztonsági őrök a bankcsoport biztonságpolitikája szerint intézkednek, és alkalmazzák gyakorlataikat.

A biztonsági szolgáltatóknak és őröknek a tevékenység végzésére szóló engedéllyel, az őrök esetében az előírt szakmai képesítéssel kell rendelkezniük, továbbá rendszeres képzésben kell részesülniük. A bank folyamatosan kontrollálja, és havonta értékeli a biztonsági őrök feladatellátásának szabályszerűségét.