Kockázatkezelés 

A bankcsoport tevékenysége kapcsán számos kockázattípus merül fel, többek között hitelezési kockázat, biztonsági kockázat, működési kockázat, piaci és partnerkockázat. A bankok működésében meghatározó szerepe van a kockázattípusok feltárásának és kezelésének. Az OTP Csoport kockázatkezelésének egységes alapjait a Kockázatkezelési Stratégia biztosítja. A kockázati étvágy keretrendszer révén a kockázatok mértékét a várható veszteségekhez és a kockázatkezelés költségeihez viszonyítjuk, ezzel segítve annak eldöntését, hogy mekkora kockázatot vállaljon a bankcsoport. 

Kockázatkezelési elveinket és gyakorlatunkat a felelős hitelezés kritériumainak megfelelően alakítjuk ki. A ránk bízott pénzt olyan módon fektetjük be, helyezzük ki, hogy biztosított legyen annak visszafizetése, illetve ne szolgáljon jogszabályokba ütköző vagy társadalmi értékrendet sértő célokat.

A kockázatkezelés egyensúlyaink megtartását biztosítja: 

  • szigorú kockázatkezelési politikánk 
  • évente felülvizsgált hitelezési politikánk 
  • folyamatosan fejlesztett hitelbírálati rendszerünk 

A Bankcsoport nem finanszíroz olyan ügyfeleket, 

  • akikkel szemben a kockázatvállalást a nemzetközi egyezmények, az EU-s aktusok, illetve a nemzeti jogszabályok kizárják; 
  • akik tevékenysége feltételezhetően közerkölcsöt, társadalmi értékrendet sért, illetve bűncselekményhez kapcsolódik; 
  • akik közvetlen vagy közvetett módon bűncselekménnyel, jogszabályok tudatos megsértésével vagy kijátszásával kapcsolatba hozhatók; 
  • amelyek tiltott üzleti területnek minősülnek (pl. illegális fegyverkereskedelem, tiltott szerencsejáték, kábítószer kereskedelem és minden egyéb jogszabálysértő tevékenység); 
  • nem felelnek meg a környezetvédelmi elvárásoknak. 

Bankcsoportunk a környezetvédelmi jogszabályi előírásoknak való megfelelést minden esetben –  jellemzően külső szakértő bevonásával – vizsgálja. Ez a teljes hitelfutamidő alatt rendszeres, és a vállalások/elvárások megsértése a hitel-keretszerződésekben szankcionált. A finanszírozás bankon belüli jóváhagyásakor, illetve az első folyósítást megelőzően az engedélyek rendelkezésre állását, illetve az azoknak való megfelelést minden esetben külső tanácsadó (jogi- és/vagy műszaki tanácsadók) vizsgálja, ezt követően pedig az ügyfél rendszeresen megtett nyilatkozatán túl a banki monitoring tevékenység biztosítja a megfelelést.

Az elővigyázatosság elvének további érvényesítést jelenti, hogy a környezetvédelmi hatás hosszú távú fenntarthatósága, mint szubjektív tényező figyelembe vételre kerül a nagyvállalati minősítésben. 

A kockázatkezelési stratégia elvárásának megfelelően a tagvállalatok kockázatkezelési gyakorlatukat folyamatosan megújítják, és a hitelezési politikában egyértelműen meghatározzák azokat az ágazatokat, üzletágakat, tevékenységeket, amelyekben aktív üzleti tevékenységet folytatnak, és azokat a területeket is, amelyekben nem kívánnak kockázatot vállalni. 

Megosztás