Etikus és átlátható üzleti magatartás 

Az OTP Csoport nagy hangsúlyt helyez az elvárásoknak való megfelelésre (compliance); és arra, hogy a jogszabályi előírások teljesítésén túl is megfeleljen az üzleti etika elvárásainak az ügyfélérdekek védelme, illetve a tisztességes, etikus és transzparens működés érdekében. 

Elsősorban a bank feladata, hogy felelős, tisztességes szolgáltatást nyújtson, ugyanakkor ügyfeleink felelőssége is, hogy éljenek a tájékozódás, tájékoztatás lehetőségeivel. Fontosnak tartjuk, hogy utóbbi esetében segítsük a fejlődéstÚj lapon nyíló tartalom..

Az OTP Csoport minden tekintetben az üzleti etika elvárásainak megfelelően jár el, elkötelezettek vagyunk a jogszerű, prudens működés iránt.

 • Az etikus üzleti magatartás alapelveit és érvényesítendő elvárásait az Etikai kódexben fogalmaztuk meg. Az etikai és jogszabálysértések jelzésére bejelentő vonalat (whistleblowing) működtetünk. A bejelentő vonalak működésünk valamennyi országában az ország hivatalos nyelvén érhetőek el.  
 • Az Etikai kódex elvárja többek között a tisztességes üzletvitelt, a korrupciómentességet, az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülését. Előírásait a termékfejlesztés és a szolgáltatásnyújtás teljes folyamata során alkalmazzuk. Etikai Kódexünk alapján alapelvárás a diszkriminációtól mentes, az emberi jogokat maximális tiszteletben tartó, illetve a biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosító magatartás. Az Etikai Kódexben foglaltak elfogadásáról bankcsoporti szinten kötelező nyilatkoznia valamennyi munkatársnak, tisztségviselőnek és a egy körének.
 • Az Etikai Kódex elvárásainak teljesülését a Bankcsoport független compliance (megfelelés), belső ellenőri és jogi szervezetei támogatják.
 • A törvényes működés iránti elkötelezettségünket a Compliance stratégiai és politika deklarálja, amely a Bankcsoport valamennyi tagja számára követendő. 
 • A megfelelőség tekintetében a felelősséget az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság viseli. 
 • A megfelelőségi (compliance) funkciót a bank Compliance Igazgatósága látja el, amely a Bankcsoport-irányítási és Operációs Divízió szervezeti keretei között önállóan működik. Vezetője banki és csoportszinten megfelelési vezetőnek (Chief Compliance Officer) minősül. 
 • A Compliance Igazgatóság által kontrollált compliance kockázatok kiemelt területei többek között az összeférhetetlenség, etika, korrupcióellenesség, fogyasztóvédelem, felelős társaságirányítás (corporate governance), személyes adatok kezelése és védelme, piaci visszaélések megelőzése, a pénzügyi- és befektetési szolgáltatási tevékenységek elkülönítése, a nemzetközi szankciós elvárásoknak és adóügyi egyezményeknek való megfelelés. 
 • A jogi és compliance szervezet részt vesz a belső szabályzatok, termékfejlesztések, marketingkommunikációs eszközök véleményezésében; és fontos szerepe van a munkatársak compliance tudatosságának fokozásában. 

Az etikus magatartás egyik tényezője az átláthatóság. Bankcsoportunk elkötelezett a transzparencia iránt: érintettjeinket tájékoztatjuk teljesítményünkről, eredményeinkről és annak hatásairól.

Célunk a hiteles és őszinte kommunikáció, amely lehetővé teszi az összehasonlítást az OTP Csoporton belül és lehetőség szerint versenytársainkkal is.

Felelős termékkínálat kialakítása
és szolgáltatásnyújtás

Elsősorban a bank feladata, hogy felelős, tisztességes szolgáltatást nyújtson, ugyanakkor ügyfeleink felelőssége is, hogy éljenek a tájékozódás, tájékoztatás lehetőségeivel. Fontosnak tartjuk, hogy utóbbi esetében segítsük a fejlődéstÚj lapon nyíló tartalom..

Etikus üzleti működés és compliance

Az OTP Csoport minden tekintetben az üzleti etika elvárásainak megfelelően jár el, elkötelezettek vagyunk a jogszerű, prudens működés iránt.

 • Az etikus üzleti magatartás alapelveit és érvényesítendő elvárásait az Etikai kódexben fogalmaztuk meg. Az etikai és jogszabálysértések jelzésére bejelentő vonalat (whistleblowing) működtetünk. A bejelentő vonalak működésünk valamennyi országában az ország hivatalos nyelvén érhetőek el.  
 • Az Etikai kódex elvárja többek között a tisztességes üzletvitelt, a korrupciómentességet, az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülését. Előírásait a termékfejlesztés és a szolgáltatásnyújtás teljes folyamata során alkalmazzuk. Etikai Kódexünk alapján alapelvárás a diszkriminációtól mentes, az emberi jogokat maximális tiszteletben tartó, illetve a biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosító magatartás. Az Etikai Kódexben foglaltak elfogadásáról bankcsoporti szinten kötelező nyilatkoznia valamennyi munkatársnak, tisztségviselőnek és a egy körének.
 • Az Etikai Kódex elvárásainak teljesülését a Bankcsoport független compliance (megfelelés), belső ellenőri és jogi szervezetei támogatják.
 • A törvényes működés iránti elkötelezettségünket a Compliance stratégiai és politika deklarálja, amely a Bankcsoport valamennyi tagja számára követendő. 
 • A megfelelőség tekintetében a felelősséget az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság viseli. 
 • A megfelelőségi (compliance) funkciót a bank Compliance Igazgatósága látja el, amely a Bankcsoport-irányítási és Operációs Divízió szervezeti keretei között önállóan működik. Vezetője banki és csoportszinten megfelelési vezetőnek (Chief Compliance Officer) minősül. 
 • A Compliance Igazgatóság által kontrollált compliance kockázatok kiemelt területei többek között az összeférhetetlenség, etika, korrupcióellenesség, fogyasztóvédelem, felelős társaságirányítás (corporate governance), személyes adatok kezelése és védelme, piaci visszaélések megelőzése, a pénzügyi- és befektetési szolgáltatási tevékenységek elkülönítése, a nemzetközi szankciós elvárásoknak és adóügyi egyezményeknek való megfelelés. 
 • A jogi és compliance szervezet részt vesz a belső szabályzatok, termékfejlesztések, marketingkommunikációs eszközök véleményezésében; és fontos szerepe van a munkatársak compliance tudatosságának fokozásában. 
Transzparencia

Az etikus magatartás egyik tényezője az átláthatóság. Bankcsoportunk elkötelezett a transzparencia iránt: érintettjeinket tájékoztatjuk teljesítményünkről, eredményeinkről és annak hatásairól.

Célunk a hiteles és őszinte kommunikáció, amely lehetővé teszi az összehasonlítást az OTP Csoporton belül és lehetőség szerint versenytársainkkal is.

Megosztás