Etikus és átlátható üzleti magatartás 

Az OTP Csoport nagy hangsúlyt helyez az elvárásoknak való megfelelésre (compliance); és arra, hogy a jogszabályi előírások teljesítésén túl is megfeleljen az üzleti etika elvárásainak az ügyfélérdekek védelme, illetve a tisztességes, etikus és transzparens működés érdekében. 

Elsősorban a bank feladata, hogy felelős, tisztességes szolgáltatást nyújtson, ugyanakkor ügyfeleink felelőssége is, hogy éljenek a tájékozódás, tájékoztatás lehetőségeivel. Fontosnak tartjuk, hogy utóbbi esetében segítsük a fejlődéstÚj lapon nyíló tartalom..

Az OTP Csoport minden tekintetben az üzleti etika elvárásainak megfelelően jár el.

 • Az etikus üzleti magatartás alapelveit és érvényesítendő elvárásait az Etikai kódexben fogalmaztuk meg. Az etikai és jogszabálysértések jelzésére bejelentő vonalat (whistleblowing) működtetünk. 
 • Az Etikai kódex elvárja többek között a tisztességes üzletvitelt, a korrupcióellenességet, az összeférhetetlenség elkerülését. Előírásait a termékfejlesztés és a szolgáltatásnyújtás teljes folyamatában alkalmazzuk. Etikai kódexünk alapján munkatársainkkal kapcsolatban alapvetőnek tartjuk a diszkrimináció mentességet, illetve a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakítását és biztosítását. Az Etikai kódex elfogadásáról bankcsoporti szinten kötelező nyilatkoznia valamennyi munkatársnak, tisztségviselőnek és a egy körének. Emellett a Kódex rendelkezéseit valamennyi megbízottnak (beszállító) be kell tartania.
 • Az Etikai Kódex elvárásainak teljesülését a Bankcsoport független compliance (megfelelés) és jogi szervezetei támogatják.
 • Az OTP Csoport Compliance és Biztonsági Politikája egységesen kezeli a compliance és a biztonsági normákat, és azok megfelelnek a nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásainak, illetve a Magyar Nemzeti Bank ajánlásának. A Compliance és Biztonsági Politika, valamint a Stratégia az OTP Bankcsoport minden hazai és külföldi leányvállalata számára iránymutató. 
 • A jogi és compliance szervezet részt vesz a belső szabályzatok, termékfejlesztések, marketingkommunikációs eszközök véleményezésében; és fontos szerepe van a munkatársak compliance tudatosságának fokozásában is. 
 • A banki folyamatokat a Csoportirányítási Szabályzat és az anyabanki, leányvállalati Szervezeti és Működési Szabályzatok szabályozzák, tartalmazva a megfelelést biztosító feladat- és hatásköröket. A kötelező véleményezők biztosítják a kockázatok és problémák feltárását. 

Az etikus magatartás egyik tényezője az átláthatóság. Bankcsoportunk elkötelezett a transzparencia iránt: érintettjeinket tájékoztatjuk teljesítményünkről, eredményeinkről és annak hatásairól.

Célunk a hiteles és őszinte kommunikáció, amely lehetővé teszi az összehasonlítást az OTP Csoporton belül és lehetőség szerint versenytársainkkal is.

Felelős termékkínálat kialakítása
és szolgáltatásnyújtás

Elsősorban a bank feladata, hogy felelős, tisztességes szolgáltatást nyújtson, ugyanakkor ügyfeleink felelőssége is, hogy éljenek a tájékozódás, tájékoztatás lehetőségeivel. Fontosnak tartjuk, hogy utóbbi esetében segítsük a fejlődéstÚj lapon nyíló tartalom..

Etikus üzleti működés - compliance

Az OTP Csoport minden tekintetben az üzleti etika elvárásainak megfelelően jár el.

 • Az etikus üzleti magatartás alapelveit és érvényesítendő elvárásait az Etikai kódexben fogalmaztuk meg. Az etikai és jogszabálysértések jelzésére bejelentő vonalat (whistleblowing) működtetünk. 
 • Az Etikai kódex elvárja többek között a tisztességes üzletvitelt, a korrupcióellenességet, az összeférhetetlenség elkerülését. Előírásait a termékfejlesztés és a szolgáltatásnyújtás teljes folyamatában alkalmazzuk. Etikai kódexünk alapján munkatársainkkal kapcsolatban alapvetőnek tartjuk a diszkrimináció mentességet, illetve a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakítását és biztosítását. Az Etikai kódex elfogadásáról bankcsoporti szinten kötelező nyilatkoznia valamennyi munkatársnak, tisztségviselőnek és a egy körének. Emellett a Kódex rendelkezéseit valamennyi megbízottnak (beszállító) be kell tartania.
 • Az Etikai Kódex elvárásainak teljesülését a Bankcsoport független compliance (megfelelés) és jogi szervezetei támogatják.
 • Az OTP Csoport Compliance és Biztonsági Politikája egységesen kezeli a compliance és a biztonsági normákat, és azok megfelelnek a nemzetközi szakmai szervezetek ajánlásainak, illetve a Magyar Nemzeti Bank ajánlásának. A Compliance és Biztonsági Politika, valamint a Stratégia az OTP Bankcsoport minden hazai és külföldi leányvállalata számára iránymutató. 
 • A jogi és compliance szervezet részt vesz a belső szabályzatok, termékfejlesztések, marketingkommunikációs eszközök véleményezésében; és fontos szerepe van a munkatársak compliance tudatosságának fokozásában is. 
 • A banki folyamatokat a Csoportirányítási Szabályzat és az anyabanki, leányvállalati Szervezeti és Működési Szabályzatok szabályozzák, tartalmazva a megfelelést biztosító feladat- és hatásköröket. A kötelező véleményezők biztosítják a kockázatok és problémák feltárását. 
Transzparencia

Az etikus magatartás egyik tényezője az átláthatóság. Bankcsoportunk elkötelezett a transzparencia iránt: érintettjeinket tájékoztatjuk teljesítményünkről, eredményeinkről és annak hatásairól.

Célunk a hiteles és őszinte kommunikáció, amely lehetővé teszi az összehasonlítást az OTP Csoporton belül és lehetőség szerint versenytársainkkal is.

Megosztás