Számítógép-adománnyal segítettük az iskolásokat 

A Humanitás Szociális Alapítvánnyal közösen öt iskolát támogattunk.

Az OTP Bank és a Humanitás Szociális Alapítvány számítógépeket adományozott öt iskolának az alapítvány által kiírt pályázat keretében. A két vidéki és három budapesti iskolát összesen 98 darab számítógéppel ajándékoztuk meg.

A Humanitás Szociális Alapítvány az OTP Bank alapítói közreműködésével jött létre 1990-ben a szociálisan rászoruló illetve egyedülálló magánszemélyek és családok segítése érdekében, majd a szervezet tevékenysége fokozatosan bővült oktatási, képzési és önkéntes közösségfejlesztő programokkal is. A mostani pályázat keretében az OTP Bank használaton kívüli, de jó állapotú eszközeire lehetett pályázni és az alapvető cél az volt, hogy ezzel a hátrányos helyzetben lévő iskolák tanulóinak informatikai képzését, támogassák a digitális kompetenciák fejlesztését segítsük. Mivel a digitális ismeretek nem csak a tanulásban, a munkaerő-piacon, de az élet majd minden területén szükségesek, az Alapítvány kifejezetten támogatta azokat a pályaműveket, ahol az oktatás mellett egyéb közösségi, szociális célok is megjelentek.

A szeptemberben meghirdetett pályázaton összesen öt iskola nyert el 98 számítógépet. A Monorierdei Fekete István Általános Iskola 255 diákjából 43 kisdiák hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskola célja a számítógépes infrastruktúra bővítése volt, amihez húsz számítógépet kaptak. A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tiszaberceli Mezőgazdasági Szakképző Iskolája egy háromévfolyamos középfokú intézmény az ország hátrányos helyzetű részén. Náluk a 47 tanulóból 37 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Tanulóik munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében húsz számítógépet igényeltek és kaptak. A Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola informatikai oktatása a szaktanárok hozzáértésének köszönhetően kiemelkedő, azonban a gépparkjuk elavult. Az eszközök immár hét évnél idősebbek, 30 százalékuk pedig tíz évnél is régebbi. A monitorok többsége sem épp modern darab. Az iskolában két tanteremben folyik az informatikai oktatás, az egyik felújításához nyújtották be a pályázatukat: tizennyolc számítógéppel tudtuk segíteni őket.

Két újpesti nyertes intézménynek december 9-én adta át ünnepélyes keretek között a komputereket dr. Nagy Krisztina, az alapítvány kuratóriumi tagja és titkára.

Az Újpesti Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskolának 25 db, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnáziumnak pedig 15 db számítógéppel és monitorral bővült így a gépparkja – amit mindkét iskola diákjai műsorral köszöntek meg. 

Mint dr. Nagy Krisztina az átadáson elmondta, az intézmények nehéz helyzetben vannak, nincs megfelelő informatikai támogatásuk. Ezen a helyzeten segített az OTP Bank azzal, hogy a már használaton kívüli, de jó állapotban lévő gépeit felajánlotta a pályázat keretében. A digitális térben való eligazodáshoz ezek az eszközök ma már nélkülözhetetlenek, a tanulás, a munkahelykeresés, az állampolgári jogok gyakorlása, a tájékozódás elképzelhetetlen nélkülük. Az iskola kiváló terep arra is, hogy a gyerekek megtanulják a digitális tér előnyei mellett annak veszélyeit is. 

A pályázatok elbírálásánál azt volt döntő szempont, hogy hol milyen arányban vannak a hátrányos helyzetű diákok, az oktatásban milyen célokra használnák a gépeket és milyen közösségfejlesztő programokat végeznének velük. 

Hogy konkrétan hol is veszik hasznát az OTP Bank által adományozott gépeknek az iskolák, arról az igazgatók beszéltek. Grósz Ágnes, a német iskola vezetője elmondta, hogy egyrészt a nyelvoktatásban – hogy minél autentikusabban hallják és gyakorolhassák a diákok a nyelvet. Másrészt pedig a környezettudatos szemlélet és a közlekedési ismeretek elsajátításában, oktatóprogramok segítségével. Az iskolának egyébként 50 gépe volt eddig, de ebből csak 18 igazán korszerű és használható, ezek az informatika termekben állnak. A most kapottakból az elavultakat tudják lecserélni a többi tanteremben és a könyvtárban, ahol azok is hozzáférhetnek az internethez, akiknek otthon nincs gépük.

A Károlyi Iskola most az alsó tagozat számára nyújtott be pályázatot: a felsősök már kaptak korábban gépeket az OTP Bank  jóvoltából. A most átadott eszközökkel el tudják érni, hogy a 13 alsós osztály mindegyikének tantermében projektor és számítógép színesítse az oktatást. Több gép pedig a tanári szobába kerül, hisz náluk elektronikus naplót vezetnek és a szülőkkel is interneten kommunikálnak – mesélte Hirmann László igazgató. Délután a napköziben, ami a házi feladat mellett a játék terepe is, pedagógus felügyelete mellett játszhatnak is majd a gyerekek.