Környezetvédelem 

Erőfeszítéseink a papírfelhasználás csökkentésére, az utazások racionalizálására és az energiatakarékosságra irányulnak. Törekvéseinket az egyre hangsúlyosabbá váló digitalizációs folyamatok hatékonyan támogatják. 

Közvetett környezeti hatásaink és lehetőségeink elsősorban a felelős szolgáltatói szerephez kapcsolódnak. Az OTP Csoport egy munkavállalóra, egy bankfiókra vetített közvetlen környezeti hatása kevésbé jelentősek, a Bankcsoport mérete miatt ugyanakkor összességében már érezhetővé válnak.

Az OTP Bank környezet iránti felelősségét vállalati felelősségvállalási stratégiájában deklarálja, rögzítve az irányelveket. A környezetvédelemre vonatkozó jogszabályi megfelelőség az OTP Csoport valamennyi tagvállalatánál biztosított. A környezettudatos működésről, a törvényi előírásoknak való megfelelésről az OTP Bankál a Környezetvédelmi Szabályzat és belső utasítások rendelkeznek. A működéshez kapcsolódó környezetvédelmi hatásaink és tevékenységeink a következő területekre terjednek ki. 

A működéshez kapcsolódó környezetvédelmi hatásaink és tevékenységeink a következő területekre terjednek ki: 

Célunk az energiafogyasztás mérséklése, amelyet a számítógépek használaton kívüli központi kikapcsolása, a világítás (LED-rendszerek) és a hűtés-fűtés folyamatos korszerűsítése (pl. távfelügyelet) segít.

Ahol a gazdaságossági szempontok is lehetővé teszik, használjuk a megújuló energiaforrásokat (pl. napkollektorok, geotermikus energia).

Az utazás racionalizálásában sokat segít a videokonferenciák használata. Egyre több helyen elérhetőek kerékpártárolók mind a központi épületeknél, mind a bankfiókoknál.

Az OTP Csoport célja a papírfelhasználás, a nyomtatás csökkentésére. Az elmúlt években valamennyi leánybankunk indított projektet e céllal. Az elektronikus számlakivonatok az OTP Csoport valamennyi tagjánál több éve elérhetőek, ahol azt a jogszabályi keretek lehetővé teszik. Az elektronikus bankszámlakivonatok, illetve az elektronikus információkezelés éves szinten több mint tízmillió oldal papír megspórolását teszi lehetővé. Mindemellett ügyfeleinket folyamatosan ösztönözzük a papíralapú kivonatok lemondásáraÚj lapon nyíló tartalom..

Az OTP Bank a „hulladék keletkezésének megelőzése: újra használat/újrahasznosítás/lerakás” prioritási sorrendet érvényesíti. Ennek szerves részét képezi a szelektív hulladékgyűjtés és papírhasználat mérséklése. A keletkező hulladék csökkentése mellett folyamatosan bővítjük a szelektív gyűjtés lehetőségét: a központi épületek mellett törekszünk a teljes fiókhálózat bevonására. Az anyabank mellett több leánybankunknál is bevált gyakorlat, hogy a már nem használt, de még használható bútorokat, és működő IT eszközöket (elsősorban számítógépeket és laptopokat) rászoruló intézményeknek, szervezeteknek jótékony célra adjuk tovább.

Szén-dioxid-kibocsátásunkat az előző hatások határozzák meg, az eredményekről évente jelentünk.

Az OTP Csoport méretéből fakadóan jelentős beszerző, és beszerzési, beszállítói döntései hatással vannak a helyi gazdaságra, annak üzleti kultúrájára, fejlődésére.

 • Bankcsoporti szinten stratégiai célunk az egységesítés és a központosított beszerzés, amely a cserélhetőséget és a költséggazdaságosságot is szolgálja. 
 • A beszállítók kiválasztása során biztosítjuk a tisztességes piaci magatartást és az egyenlő esélyeket. A megbízható minőségű szolgáltatás érdekében hosszú távú kapcsolatok kialakítására, stratégiai partnerek kiválasztására törekszünk. 
 • Beszerzéseink során a termékek és szolgáltatások minőségét, életciklus-költségét vesszük figyelembe, hangsúlyosan kezelve a hosszú távú használhatóságot és javíthatóságot. 
 • Elvárjuk és vizsgáljuk a jogszabályi megfelelőséget; az Etikai kódex beszállítóinkra is vonatkozik. 
 • A zöld beszerzés irányelvei az OTP Bank Környezetvédelmi Szabályzatának részét képezik. 

A környezet és társadalom iránti elkötelezettségünket a marketing néhány eszközén keresztül törekszünk ügyfeleink, partnereink irányába eljuttatni:

 • több éve újrahasznosított papíron jelennek meg az OTP Bank marketingkiadványai, illetve az ügyfelekhez eljutó prospektusok; 
 • partnereinket mind szélesebb körben felelős termékkel ajándékozzuk meg, pl. fogyatékossággal élők által készített hasznos ajándékokkal, ökológiai gazdálkodásból származó, kézműves termékekkel. 

Az OTP Csoport értékét tekintve legjelentősebb beszerzési tételei:

 • A központi épületek és bankfiókok működéséhez kapcsolódó szolgáltatások: pl. energiabeszerzés, gépjármű beszerzés, fiókhálózat-üzemeltetés. 
 • Informatikai célú beszerzések, ide értve az IT-eszközök beszerzését, illetve a szoftvereket, informatikai fejlesztést is. 
 • Marketing beszerzések: pl. marketing kommunikációs kampány tervezése és kivitelezése, marketing és értékesítés-támogató anyagok logisztikája. 
Erőforrás-felhasználás

Célunk az energiafogyasztás mérséklése, amelyet a számítógépek használaton kívüli központi kikapcsolása, a világítás (LED-rendszerek) és a hűtés-fűtés folyamatos korszerűsítése (pl. távfelügyelet) segít.

Ahol a gazdaságossági szempontok is lehetővé teszik, használjuk a megújuló energiaforrásokat (pl. napkollektorok, geotermikus energia).

Az utazás racionalizálásában sokat segít a videokonferenciák használata. Egyre több helyen elérhetőek kerékpártárolók mind a központi épületeknél, mind a bankfiókoknál.

Az OTP Csoport célja a papírfelhasználás, a nyomtatás csökkentésére. Az elmúlt években valamennyi leánybankunk indított projektet e céllal. Az elektronikus számlakivonatok az OTP Csoport valamennyi tagjánál több éve elérhetőek, ahol azt a jogszabályi keretek lehetővé teszik. Az elektronikus bankszámlakivonatok, illetve az elektronikus információkezelés éves szinten több mint tízmillió oldal papír megspórolását teszi lehetővé. Mindemellett ügyfeleinket folyamatosan ösztönözzük a papíralapú kivonatok lemondásáraÚj lapon nyíló tartalom..

Hulladékgazdálkodás

Az OTP Bank a „hulladék keletkezésének megelőzése: újra használat/újrahasznosítás/lerakás” prioritási sorrendet érvényesíti. Ennek szerves részét képezi a szelektív hulladékgyűjtés és papírhasználat mérséklése. A keletkező hulladék csökkentése mellett folyamatosan bővítjük a szelektív gyűjtés lehetőségét: a központi épületek mellett törekszünk a teljes fiókhálózat bevonására. Az anyabank mellett több leánybankunknál is bevált gyakorlat, hogy a már nem használt, de még használható bútorokat, és működő IT eszközöket (elsősorban számítógépeket és laptopokat) rászoruló intézményeknek, szervezeteknek jótékony célra adjuk tovább.

Szén-dioxid-kibocsátás

Szén-dioxid-kibocsátásunkat az előző hatások határozzák meg, az eredményekről évente jelentünk.

Beszerzés

Az OTP Csoport méretéből fakadóan jelentős beszerző, és beszerzési, beszállítói döntései hatással vannak a helyi gazdaságra, annak üzleti kultúrájára, fejlődésére.

 • Bankcsoporti szinten stratégiai célunk az egységesítés és a központosított beszerzés, amely a cserélhetőséget és a költséggazdaságosságot is szolgálja. 
 • A beszállítók kiválasztása során biztosítjuk a tisztességes piaci magatartást és az egyenlő esélyeket. A megbízható minőségű szolgáltatás érdekében hosszú távú kapcsolatok kialakítására, stratégiai partnerek kiválasztására törekszünk. 
 • Beszerzéseink során a termékek és szolgáltatások minőségét, életciklus-költségét vesszük figyelembe, hangsúlyosan kezelve a hosszú távú használhatóságot és javíthatóságot. 
 • Elvárjuk és vizsgáljuk a jogszabályi megfelelőséget; az Etikai kódex beszállítóinkra is vonatkozik. 
 • A zöld beszerzés irányelvei az OTP Bank Környezetvédelmi Szabályzatának részét képezik. 

A környezet és társadalom iránti elkötelezettségünket a marketing néhány eszközén keresztül törekszünk ügyfeleink, partnereink irányába eljuttatni:

 • több éve újrahasznosított papíron jelennek meg az OTP Bank marketingkiadványai, illetve az ügyfelekhez eljutó prospektusok; 
 • partnereinket mind szélesebb körben felelős termékkel ajándékozzuk meg, pl. fogyatékossággal élők által készített hasznos ajándékokkal, ökológiai gazdálkodásból származó, kézműves termékekkel. 

Az OTP Csoport értékét tekintve legjelentősebb beszerzési tételei:

 • A központi épületek és bankfiókok működéséhez kapcsolódó szolgáltatások: pl. energiabeszerzés, gépjármű beszerzés, fiókhálózat-üzemeltetés. 
 • Informatikai célú beszerzések, ide értve az IT-eszközök beszerzését, illetve a szoftvereket, informatikai fejlesztést is. 
 • Marketing beszerzések: pl. marketing kommunikációs kampány tervezése és kivitelezése, marketing és értékesítés-támogató anyagok logisztikája. 

Megosztás