Humanitás Szociális Alapítvány 

Az OTP Bank a Humanitás Szociális Alapítvány 1990-es alapításakor a szervezet alapító tagja, majd 2007-től az alapítói jogok egyedüli gyakorlója.
Az alapítvány alapvetően szociális jellegű célok mellett oktatási, képzési ösztöndíjpályázatokat ír ki, illetve egészségmegőrző, betegségmegelőző és életvezetési programok megvalósításában is szerepet vállal. Olyan programokat és pályázatokat támogat, amelyek az empátia, a társadalmi tolerancia fejlesztésére, a továbbtanulás és képzés feltételeinek elősegítésére, valamint a szociálisan hátrányos helyzetből való kitörés lehetőségének megteremtésére irányulnak.

A hatékony és transzparens működés érdekében az Alapítvány pályázati alapú elbírálási rendszert működtet.  Az alapítvány által nyújtott támogatásokra kizárólag a weblapunkon közzétett pályázati kiírásokban fogalt feltételek fennállása esetén, az ott megjelölt tartalommal és formában lehet pályázni.

Megosztás