Célkitűzések 

Vállalati felelősségvállalásunk fejlődését célkitűzések meghatározása és megvalósulásuk nyomon követése segíti. A felelősségvállalás valamennyi kulcsterületéhez több célt határoztunk meg, amelyek közül néhány stratégiai célkitűzés. E célok megvalósulása várakozásaink szerint lényeges változást hoz az OTP Csoportban, a csoport megítélésében és eredményességében. A célkitűzések megvalósítását, illetve az előrehaladást a Fenntarthatósági jelentésben és a honlapon is bemutatjuk.

Kiemelt céljaink

2017

A Digitális Transzformációs Program megvalósítása 

A banki működés teljes digitális transzformációját célzó program, a versenyképesség erősítése érdekében, az ügyfél és ügyfélélmény fókuszával.

Megvalósultak a fejlesztések, így többek között az eBIZ szolgáltatás, a Digitális Aláírópad országos kiterjesztése, illetve az online megtakarítási tanácsadó felület megújítása is.

Egyéni önkéntesség lehetőségének támogatása 

Az OTP Önkéntes Pályázat kereteinek kiterjesztése a csoportos önkéntesség támogatása mellett az egyéni önkéntességre.

Az OTP Helyi Érték program keretében megújult az önkéntes program, így az egyéni önkéntességre is lehetőség nyílik.

A szállítóminősítések és értékelések felülvizsgálata a CSR szempontok szerint 

Az értékelési szempontok újragondolása további CSR szempontok esetleges integrációja céljából, illetve a szállítóminősítések megkezdése.

A szempontok kialakítása folyamatban van, ugyanakkor a szállítóminősítés és értékelés későbbre tervezett, átfogó megújításakor építjük be az értékelési rendszerbe.

OK Oktatási Központ programjainak bővítése 

A pénzügyi kultúra fejlesztését célzó programunk keretében célunk évi 20 000 diák képzése Magyarországon és a külföldi központok részt vevői körének bővítése; Romániában az OK Központ épületének megvalósítását tervezzük.

Átadtuk a bukaresti OK Központot és közel 22 ezer diák vett részt képzéseinken 2017-ben.


2018

Korábban kitűzött céljaink 

A távoli szakértői rendszer fejlesztése és kiterjesztése 

A kis létszámú fióki működést támogató rendszer, amelynek keretében a speciális igényeket a call center vagy egy másik fiók munkatársa látja el.

Az ingatlanhitelezés területén országosan elérhető a távoli szakértő, az értékpapír szolgáltatásokra vonatkozóan a bevezetést 2018-ban tervezzük.

Szervezeti kultúra megújítása 

Az együttműködésen alapuló szervezeti kultúra erősítése annak érdekében, hogy a változó világ kihívásaira gyorsabban, hatékonyabban tudjunk reagálni.

A program megvalósítása a terveknek megfelelően halad, 2017-ben többek között megvalósult a karrierutak rendszerének kiterjesztése, elindult a banki tehetségprogram, megújítottuk a teljesítménymenedzsment rendszert.

PSD2 irányelvnek történő megfelelés 

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2366 belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvének (PSD2) történő megfelelés.

A projekt a terveknek megfelelően halad, megkezdtük a belső szabályozások átalakítását és a szabályozásból fakadó lehetőségek kihasználására való felkészülést is.

Újonnan kitűzött céljaink 

A horvát Splitska banka és a szerb Vojvodjanska banka integrációja 

A két bank akvizíciója a működés valamennyi területére kiterjedő, átfogó integrációs feladatot jelent 

Az OTP Bank munkáltatói imázsának megújítása 

Felmérve az OTP Bank munkáltatói értékeit dolgozunk azon, hogy ezeket bankon belül és kívül is tudatosítsuk, erősítsük. 

A pénzügyi tudatosságot fejlesztő programok megvalósítása 

Pénzügyi Akadémia néven játékos feladatgyűjteményt készítünk iskolai használatra, a felnőtt lakosság számára pedig televíziós miniprogramokat készítünk 

Adományozói platform kialakítása 

Az OTP Bank három csatornán keresztül működő adományozói platformot alakít ki az egyszerű és hatékony adományozás lehetőségét megteremtve, illetve a támogatás kultúrájának erősítése érdekében. 

Folyamatos

Korábban kitűzött célunk 

Belső folyamataink papírhasználatának csökkentése 

A belső nyomtatás és az ügyfelek részére átadandó papír mennyiségének mérséklése a cél.

Csoportszinten 32%-kal mérséklődött a papírfogyasztás, ami az újrahasznosított papír használatával együtt, több mint 28 ezer felnőtt fa megmentését jelenti.

Újonnan kitűzött célunk 

Innovációs kultúra fejlesztése 

Az OTP Lab létrehozásával megteremtettük az innovációs kultúra fejlesztésének szervezeti hátterét, és többek között a munkatársi ötletpályázatok, a start up-ok számára meghirdetett mentorprogramok révén a megvalósítás is elkezdődött. 

Megosztás

OTP Csoport számokban 

10 éve fenntarthatósági jelentéstétel 

több mint 20 lényeges terület 

100+ leányvállalat