Célkitűzések 

Vállalati felelősségvállalásunk fejlődését célkitűzések meghatározása és megvalósulásuk nyomon követése segíti. A felelősségvállalás valamennyi kulcsterületéhez több célt határoztunk meg, amelyek közül néhány stratégiai célkitűzés. E célok megvalósulása várakozásaink szerint lényeges változást hoz az OTP Csoportban, a csoport megítélésében és eredményességében. A célkitűzések megvalósítását, illetve az előrehaladást a Fenntarthatósági jelentésben és a honlapon is bemutatjuk.

Kiemelt céljaink 

2016

Új kommunikációs keretkoncepció az OTP Banknál 

Célja, hogy ügyfeleink többet tudjanak meg bankunkról, ügyintézőinkről.

A koncepciót alkalmazzuk, reklámjaink néhány ügyintézőink szabadidejébe is bepillantást engednek, az ingatlanhitelezésben a személyes kiszolgálást segítő fejlesztéseket vezettünk be.

Kockázati étvágy rendszer kialakítása 

A kockázatok mértékét a várható veszteségekhez és a kockázatkezelés költségeihez viszonyító rendszer, ami segíti annak eldöntését, hogy mekkora kockázatot vállaljon a bankcsoport.

Kidolgoztuk a valamennyi lényeges kockázati ágra kiterjedő, átlátható és mérhető kockázati étvágy rendszert.


2017

A Digitális Transzformációs Program megvalósítása 

A banki működés teljes digitális transzformációját célzó program, a versenyképesség erősítése érdekében, az ügyfél és ügyfélélmény fókuszával.

A megvalósítás a terveknek megfelelően halad, megvalósult projektek: OTP Kedvezményprogram, online termékigénylések kialakítása, CsekkRendező stb.

Egyéni önkéntesség lehetőségének támogatása 

Az OTP Önkéntes Pályázat kereteinek kiterjesztése a csoportos önkéntesség támogatása mellett az egyéni önkéntességre.

A megújítás megalapozásaként felmérést végeztünk munkatársaink körében az önkéntes gyakorlatok és szándékok, motivációk feltérképezésére.

A szállítóminősítések és értékelések felülvizsgálata a CSR szempontok szerint 

Az értékelési szempontok újragondolása további CSR szempontok esetleges integrációja céljából, illetve a szállítóminősítések megkezdése.

A szempontok kialakítása folyamatban van, ugyanakkor a szállítóminősítés és értékelés átfogó megújításakor építjük be az értékelési rendszerbe.

OK Központ programjainak bővítése 

A pénzügyi kultúra fejlesztését célzó programunk keretében célunk évi 20 000 diák képzése Magyarországon és a külföldi központok részt vevői körének bővítése; Romániában az OK Központ épületének megvalósítását tervezzük.  


2018

A távoli szakértői rendszer fejlesztése és kiterjesztése 

A kis létszámú fióki működést támogató rendszer, amelynek keretében a speciális igényeket a call center vagy egy másik fiók munkatársa látja el.

A rendszer 2016 végéig 20 fiókban működött, az országos kiterjesztés 2017-ben várható.

Szervezeti kultúra megújítása 

Az együttműködésen alapuló szervezeti kultúra erősítése annak érdekében, hogy a változó világ kihívásaira gyorsabban, hatékonyabban tudjunk reagálni.

A program megvalósítása a terveknek megfelelően halad, 2016-ban megvalósult többek között az OTP Karrier oldal létrehozása, az inspiráló vezető szerep erősítését célzó képzések. Kísérleti jelleggel karrierutak kidolgozása egy szakterületen.

PSD2 irányelvnek történő megfelelés 

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2366 belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelvének (PSD2) történő megfelelés. 


Folyamatos

Belső folyamataink papírhasználatának csökkentése 

A belső nyomtatás és az ügyfelek részére átadandó papír mennyiségének mérséklése a cél.

Az OTP Bankban az előző évhez képest 10%-kal, 98 tonnával, míg az OTP Csoportban 12%-kal, 554 tonnával csökkent az összes papírhasználat.

Megosztás

OTP Csoport számokban 

10 éve fenntarthatósági jelentéstétel 

több mint 20 lényeges terület 

100+ leányvállalat