Kihívások és válaszok 

A fenntarthatóság kihívásai (globális megközelítés)Az OTP Csoport szerepvállalása, válasza
Hosszútávon fenntartható bankrendszer:
a fejlődés elősegítése, de a túlzott eladósodás megelőzése,
betétesek védelme, stabilitás.
Felelős, prudens hitelezés szigorú, konzervatív hitelbírálattal

A hitelezés folyamatosságának biztosítása

Adósvédelem

Öngondoskodás, megtakarítások ösztönzése

Szigorú kockázatkezelés

Pénzügyi tájékozottság és kultúra fejlesztése

Transzparencia fokozása
Kiegyenlítetlen gazdasági, társadalmi fejlődés:
hátrányos helyzetűek számának növekedése,
társadalmi csoportok leszakadása.
Pénzügyi szolgáltatások széles körű elérhetőségének biztosítása

Társadalmi célokat segítő termékek elérhetősége

Pénzügyi tájékozottság és kultúra fejlesztése

Felelős hitelezés

Széles körű, a vidéki térségekben is jelenlévő foglalkoztatás

Adófizetés

Felelős beszerzés

Adományozás, támogatás
Természeti erőforrások kimerülése,
klímaváltozás
Pénzügyi szolgáltatások közvetett környezeti kockázatainak
vizsgálata (jogszabályi megfelelőség vizsgálata, kockázatkezelés)

A környezet védelmét segítő termékek elérhetősége

A működés környezetterhelésének mérséklése (papírfelhasználás csökkentése, fenntartható energiahasználat)

Adományozás, közösségi szerepvállalás
Egészségmegőrzés, betegségek terjedése.Egészséges munkakörülmények, munkahelyek biztosítása

Munkatársak segítése és tájékoztatása az egészséges életmód kapcsán

Adományozás, közösségi szerepvállalás
Bűncselekmények terjedése, szélsőséges nézetek térnyerése.Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem

Szigorú bankbiztonsági rendszerek, kockázatkezelés (külső és belső
visszaélések megelőzése)


Kapcsolat a Fenntartható Fejlődési Célokkal (SDG)

Az OTP Csoport elismeri a 17 Fenntartható Fejlődési Célt, amelyek az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható fejlődési programjának alapját alkotják, egyetemes érvényű célokat, feladatokat és indikátorokat magában foglaló keretrendszerként. 

Az alábbiakban jelöljük a 169 feladat közül azokat a feladatokat, amelyek teljesüléséhez az OTP Csoport relevánsan hozzájárul1.

1 A 17 célt alkotó Feladatok és indikátorok sok esetben nem tekinthetőek relevánsnak az OTP Csoport számára, mert azok országokra értelmezhetőek és/vagy a fejlődő országokra vonatkoznak.

Megosztás