Érintettek és kapcsolattartás 

Az OTP Csoport működése során a hosszú távú együttműködésre törekszik érintettjeivel. 

Az OTP Csoport a hosszú távú együttműködésre törekszik érintettjeivel. Szakmai szervezeteken és széleskörű együttműködéseken keresztül célunk a bankkal kapcsolatban állók igényeinek megismerése. Az OTP Csoport rendkívül széles érintetti körrel rendelkezik; valamennyi érintett csoporttal, illetve azok meghatározó képviselőivel igyekszünk párbeszédet folytatni.

kel kapcsolatban célunk a korrekt, tisztességes üzleti magatartás elveinek érvényesítése, amelyet az Etikai KódexÚj lapon nyíló tartalom., a belső szabályzatok, illetve szervezeti kultúránk határoz meg és biztosít.

Érintetti térkép segítségével azonosítottuk és határoztuk meg társaságunk legfontosabb érintettjeit. Az érintettek azonosításakor számba vettük az OTP Csoport tevékenységeit, folyamatait és az ebből fakadó hatásokat, feltártuk, hogy azok kikre és milyen módon vannak hatással. Ennek eredményeképpen kiemelt jelentőséget tulajdonítunk ügyfeleinknek, munkavállalóinknak és a befektetőinknek.

Az érintett csoportokkal a Bankcsoport egyes tagvállalatai szervezeti jellemzőik, illetve az érintettek sajátosságai szerint tartják a kapcsolatot. Érintettjeink véleményének feltárása prioritást élvez, hiszen a vállalatcsoport társadalmi legitimitását az elvárásoknak való megfelelés biztosítja.

Valamennyi érintett csoporttal rendszeres (legalább havi) kapcsolatban vagyunk, az elsődleges érintetti körrel (munkatársak, ügyfelek, befektetők) napi kapcsolattartás érvényesül. Külső és belső érintettjeink körében is számos kutatást végzünk.

Az érintetti párbeszéd során felmerülő kérdésekre, témákra a Bankcsoport a tájékoztatás alábbiakban részletezett fórumain igyekszik választ adni, folyamatosan fejlesztve a kommunikáció csatornáit és módját. Tevékenységünk és programjaink kialakításakor is figyelembe vesszük a visszajelzéseket, az érintetti elvárások vállalati felelősségvállalási stratégiánkba is beépültek.

Érintettek

Az OTP Csoport a hosszú távú együttműködésre törekszik érintettjeivel. Szakmai szervezeteken és széleskörű együttműködéseken keresztül célunk a bankkal kapcsolatban állók igényeinek megismerése. Az OTP Csoport rendkívül széles érintetti körrel rendelkezik; valamennyi érintett csoporttal, illetve azok meghatározó képviselőivel igyekszünk párbeszédet folytatni.

kel kapcsolatban célunk a korrekt, tisztességes üzleti magatartás elveinek érvényesítése, amelyet az Etikai KódexÚj lapon nyíló tartalom., a belső szabályzatok, illetve szervezeti kultúránk határoz meg és biztosít.

Érintetti térkép segítségével azonosítottuk és határoztuk meg társaságunk legfontosabb érintettjeit. Az érintettek azonosításakor számba vettük az OTP Csoport tevékenységeit, folyamatait és az ebből fakadó hatásokat, feltártuk, hogy azok kikre és milyen módon vannak hatással. Ennek eredményeképpen kiemelt jelentőséget tulajdonítunk ügyfeleinknek, munkavállalóinknak és a befektetőinknek.

Kapcsolattartás

Az érintett csoportokkal a Bankcsoport egyes tagvállalatai szervezeti jellemzőik, illetve az érintettek sajátosságai szerint tartják a kapcsolatot. Érintettjeink véleményének feltárása prioritást élvez, hiszen a vállalatcsoport társadalmi legitimitását az elvárásoknak való megfelelés biztosítja.

Valamennyi érintett csoporttal rendszeres (legalább havi) kapcsolatban vagyunk, az elsődleges érintetti körrel (munkatársak, ügyfelek, befektetők) napi kapcsolattartás érvényesül. Külső és belső érintettjeink körében is számos kutatást végzünk.

Az érintetti párbeszéd során felmerülő kérdésekre, témákra a Bankcsoport a tájékoztatás alábbiakban részletezett fórumain igyekszik választ adni, folyamatosan fejlesztve a kommunikáció csatornáit és módját. Tevékenységünk és programjaink kialakításakor is figyelembe vesszük a visszajelzéseket, az érintetti elvárások vállalati felelősségvállalási stratégiánkba is beépültek.

Megosztás